Akuální VFR příručka na stránkách ŘLP pro letiště Moravská Třebová.


Přibližovací mapa


Letištní mapa

 


Textová část

 1. Pravidla a omezení místního letového provozu
  • Sníh se neodstraňuje.
  • Letištní okruhy
   • Okruhy provádět pouze na sever.
   • Výška letu po okruhu je 2300 ft/700 m AMSL.
   • Po vzletu z RWY 26 vybočit vpravo mimo zástavbu obce.
   • Přílety z jižních směrů provádět mimo zástavbu obce dle pokynů Poskytování informací známému provozu nebo do prostorů 1. nebo 4. zatáčky daných RWY.
  • Zákaz provozu bez obousměrného radiospojení.
  • Velitelé letounů jsou povinni se před příletem informovat o aktuálním stavu AD, zvláště po silných deštích, senosečích a v zimě u provozovatele AD, vedoucího letového provozu, případně v Leteckém akrobatickém centru (LAC).
  • Komunikace na západní a východní straně letiště při vzletu a přistání přelétávat v minimální výšce 15 m. Věnovat zvýšenou pozornost osobám a vozidlům na těchto komunikacích.
  • Travnaté plochy po deštích rozmoklé.
  • V období senosečí se udržuje travnatá RWY a vysečené pásy pro pojíždění, na ostatních plochách letiště je vysoký porost.
 2. Doplňující informace
  • Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání předem.
  • Nad letištěm a v jeho blízkosti provádí LAC výcvik akrobacie na letounech a kluzácích.
  • Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo s maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště nebo Leteckým akrobatickým centrem (LAC) (zajištění záchranné a protipožární služby).
  • Na letišti je instalován radiomaják NDB s volacím znakem TBV v souřadnicích:
   49 47 45,04 N, 16 40 43,89 E.
  • Výcvikové lety je nutné předem koordinovat s provozovatelem letiště LKMK. Dle §31 odst. 2 leteckého zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákaz stání a parkování u leteckých pohonných hmot a na manipulační ploše před hangárem aeroklubu!
  • Ohřívání a motorové zkoušky provádět na travnaté ploše dále od stojánek.
  • Letoun L-13SW má zákaz pojíždět po asfaltové TWY (narušuje štěrkové pásy odvodnění). Pro starty a přistání na asfaltové RWY používat nájezdy a výjezdy na koncích RWY. Pojíždění po travnaté ploše.
  • Plocha AD je ohraničena pomezními značkami, za nimiž jsou odvodňovací příkopy.
 3. Poplatky za použití letiště
  • Přistávací poplatky
Ultralehká letadla 100,00
Letouny do 2 tun MTOW 200,00
Letouny nad 2 tuny MTOW 300,00
 • Parkovací poplatky

NIL

 • Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL