Aeroklub Moravská Třebová (právní forma zapsaný spolek) je založen na principu dobrovolnosti a za účelem naplňování společných zájmů svých členů.

Hlavní činností Aeroklubu je provozování, organizace, propagace a podpora sportovního a rekreačního létání a parašutismu včetně zajištění leteckého výcviku a pořádání sportovních a společenských akcí. Aeroklub se zároveň věnuje i práci s dětmi a mládeží v oblasti leteckých sportů a aktivit

Letecká činnost Aeroklubu je organizována v tzv. odborech, a to v Plachtařském odboru (bezmotorové létaní na kluzácích – větroních), v Ultralehkém odboru (létání na ultralehkých letadlech) a v Motorovém odboru (létání na motorových letadlech). Pro letecké aktivity dětí je provozován modelářský kroužek.

Aeroklub Moravská Třebová je zároveň majitelem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště Moravská Třebová (LKMK).

Statutárním zástupcem (předsedou) Aeroklubu je Ing. Pavel Řeřicha.