Autor: Jiří Štěpánek

Obrázek: LKMK z nadhledu

Rámec soutěže.

Mezi Aeroklubem Mor. Třebová a Plachtařskou komisí AeČR (používám praktičtější a zažitý název komise) došlo k takové dohodě, že se nakonec na LKMK 1.-14.8.2021 uskutečnily souběžně 2 soutěže: Plachtařské mistrovství regionů (PMRG 2021) a Plachtařské mistrovství ČR juniorů (PMČRj 2021). Logisticky to znamenalo, že startovní grid („rošt“) kluzáků a letové úlohy byly uzpůsobeny pro létání 3 nezávislých soutěžních tříd: třída Kombi (13 soutěžících) a Klub (26) v soutěži PMRG a třída Club (29) v soutěži PMČRj, celkem 68 kluzáků. Další novinkou bylo, že 5 juniorů se na juniorskou soutěž přihlásilo s výkonnějšími kluzáky, s nimiž ale nešlo létat ve třídě Club. Pouhých pět pilotů byl příliš malý počet pro otevření samostatné třídy (např. juniorské třídy „Combi“). Proto bylo dohodnuto, že mohli soutěžit společně s piloty PMRG ve třídě Kombi PMRG. Po skončení soutěže bylo provedeno samostatné vyhlášení pořadí juniorů létajících ve třídě Kombi PMRG.

Po technických přejímkách kluzáků 30. a 31.7. byl na pořadu v pátek večer povinný úvodní briefing. V sobotu 1.8. proběhlo za účasti místních i krajských představitelů slavnostní zahájení soutěže. Následoval první soutěžní briefing, jehož sdělením byla mj. i informace o tom, že počasí a jeho předpověď na tento den neumožní soutěžní lety a byl vyhlášen volný den. Tím se vytvořil prostor pro využití času podle vůle a chuti účastníků, např. v podobě návštěv mnoha okolních turistických zajímavostí, včetně trochu vzdálenějších pohraničních pevností poblíž nedalekého města Králíky. V pondělí 2.8. počasí dávalo alespoň malé naděje něco zkusit. Byla vyhlášena příprava gridu, ale jen pro dvě „lehké“ klubové třídy. Skutečný rozvoj přeháněk ve vlhkém vzduchu byl však dostatečně intenzívní a rychlý na to, aby po 2 hodinách čekání doprovázeného solidní „nebeskou sprchou“, zbylo jen dokončit „hasičské cvičení“ a zmoklé kluzáky osušit a odtransportovat zpět „domů“. Tzn. jen několik z nich do hangáru a velkou většinu do krytých tranďáků (transportních vozů).

Obrázek: První rádoby letový briefing

Obrázek: Na úvod mokrá varianta

V úterý 3.8. to konečně klaplo a vše šlo do vzduchu.

Vzhledem k předpovědi počasí, kdy opět hrozily přeháňky, ale s jejich pozdějším rozvojem než předešlého dne, s odletem nikdo příliš neváhal a pokud se stihl včas „vytočit“, odcházel na trať. Někteří to dost rychle nezvládli a pak jim čas chyběl na dolet do cíle. Čas odletu byl otevřen pro každou třídu, jako vždy, 20 minut po startu posledního řádně startujícího v příslušné třídě. Vzhledem k předpovědi s pozdějšími přeháňkami, byly AAT tratě s časem 2,5 hod. (přes vytyčené oblasti, většinou kružnice s poloměrem několika až desítek kilometrů, s určeným minimálním časem na úlohu) ve třídách situované dost podobně do nevelkých vzdáleností v sektoru západ až jihovýchod od letiště. Vcelku svižný západní vítr napomáhal tvorbě řad z kumulů, které se ale dost rychle „rozlévaly“. Naštěstí díky už dostatečně „předehřátému“ terénu, vydržela použitelná termika dostatečně dlouho, aby se dalo disciplíny dolétnout. Dobře „zalétli“ vítězové v obou klubových třídách, kteří bez viditelné letové krize dosáhli rychlostí kolem 100 km/hod.: v třídě Klub to byl Zdeněk Borůvka ml., v juniorské třídě Club Lukáš Kříž. Ve třídě Kombi Jan Borůvka dosáhl  přes 116 km/hod. Zajímavostí se zdá to, že z celkového počtu kluzáků, které dolétly do cíle, jich 23 přilétlo před vyhlášeným časem úlohy 2°30´. Tím se soutěžící různě moc ošidili o rychlost a následné body v disciplíně. Příčinou bylo buď zhoršující se počasí na doletu (zataženo, déšť) a tlak na to alespoň nějak doletět, nebo naopak průlet rozsáhlejší oblastí stoupání, nebo zmenšeného klesání na doletu, anebo chyba na dokluzu v časové a taktické kalkulaci závěru letu. Asi to bylo vše dohromady, u každého pilota jiné, nebo v jiné kombinaci. Podrobnější výsledky, jsou na internetu pod odkazy:

https://www.soaringspot.com/en_gb/plachtarske-mistrovstvi-cr-junioru-moravska-trebova-2021/results

https://www.soaringspot.com/en_gb/plachtarske-mistrovstvi-regionu-2021-moravska-trebova-2021/results

Obrázek: Grid na 08

Ve středu 4.8. bylo předpokládané počasí s velkou oblačností.

Vedení soutěže zkusilo po briefingu aktivovat pouze juniorskou třídu Club, ale po dvouhodinovém čekání na gridu nebyla „pro viditelný nesouhlas počasí“  ani vypsána trať a letový den byl zrušen.

Obrázek: Vlečné Zlíny u „výčepu“

Ve čtvrtek 5.8. byla příprava gridu zrušena hned na briefingu pro všechny třídy, takže opět byl volný den.

Výhled na další dny také nebyl valný. Zatím byla splněna jen jedna disciplína za 5 možných letových dní. Naštěstí další průběh počasí dovolil od 6.8. do 13.8. létat disciplíny každý den, i když někdy třeba jen pro některou(é) ze tří soutěžních tříd. A stále to bylo za složitějších typů počasí. Vyhlašování disciplín ale vedení soutěže v následujících dnech dost dobře zvládalo s ohledem na stále dosti nejisté a leckdy „poťouchlé“ počasí, s někdy dost omezeným časovým intervalem. Pro uskutečnění platné disciplíny byl účelně využit i selektivní výběr tříd(y), které(á) disciplínu letěly(a) a tříd(y), které(á) měly(a) volný den. Tímto bylo někdy pořadatelem takticky umožněno zvýšit pravděpodobnost úspěšné disciplíny pro vybranou(é) třídu(y) a předejít neplatnosti disciplíny u tříd(y), která by „letové okno“ už pravděpodobně nestihla.

Obrázek: Nadějnější další srpnové ráno

V pátek 6.8. už se naštěstí vzduchová hmota nad soutěžní oblastí více prosušovala.

Informace z briefingu ukazovaly, že později odpoledne se měla nad prostor letu nasouvat pasivní oblačnost od JZ až jihu. Všechny třídy měly opět let přes AAT na 2 hodiny přes „koule“, tzn. přes oblasti, kde se piloti mohou svobodněji rozhodnout, kudy poletí a kam (až) zaletí s ohledem na dosti nejisté počasí. Všechny třídy měly dost podobné tratě: 1. oblast Drahanská vysočina, 2. se středem u Poličky, 3. u Jedovnice a poslední před dokluzem na LKMK u Uničova. „Nejrychlejší třída“ Kombi měla všechny oblasti položené trochu dále. Nějaké taktizování s časem odletu proběhlo jen v třídě Klub, u dalších dvou tříd tolik ne. Třída Klub totiž (jako vždy, když letěla) startovala první, tak někdy mělo význam trochu počkat, než se vlivem svitu slunka terén více prohřeje a zlepší se stoupání a dostup. Rizikem ale bylo, že se opět můžou „zavírat nůžky“ v důsledku pozdějšího přibývání oblačnosti. Že počasí bude komplikované se v průběhu letu potvrzovalo, včetně toho, že „krásně vyšla předpověď zastínění prostoru letů od jihu“. Ruská ruleta dopadla pro nás (skoro všechny) „Třebováky“ dobře, hlavně proto, že jsme dolétli do cíle, dosažené rychlosti byly tentokrát méně důležité, než „normálně“, protože bylo hodně „polí“. Vítězi klubových tříd měli rychlosti kolem 90 a skoro 100 km/hod, u Kombíků to bylo přes 114 km/hod. Třídu Klub vyhrál Jan Louda, juniorskou Club Jan Šťastný a Kombíky Radek Kučírek. Ve všech třech třídách bylo dost pilotů (celkem 36), kteří trať neoblétli až do cíle. To a dosahované průměrné rychlosti ukazují jak rozdílného výkonu se dalo dosáhnou a jak složité mohlo být se rozhodovat a (někdy i se štěstím) takticky správně zalétnout disciplínu.

Obrázek: Vlečné „na roztrhání“(Autorka: Yvona Myslivcová)

Sobotní ráno 7.8. se jevilo dosti optimistické.

Mohla se vyskytovat méně rozsáhlá přicloněná místa, ale neměla významně bránit v letu. Ředitel soutěže „to písknul“ pro všechny tři třídy poprvé jako let přes pevné otočné body (RACING) se standardními poloměry 0,5 km okolo OB, do nichž se musíme trefit, aby byl OB uznán jako dosažený. Protože se počasí podle předpovědi jevilo jako „čitelnější“, nemělo hrozit omezení odpoledního termického intervalu. To bylo vhodné pro tento druhý vyhlašovaný typ úlohy. Délky tratí byly asi 200, 250, 300 km, v pořadí pro juniory Club, regiony Klub a Kombi a vedly přes 4 až 6 otočných bodů, přičemž byly situovány do prostoru od severozápadu, přes západ k jihu od LKMK. Opět takový cik-cak let nedaleko „od hangáru“. Počasí, které se před odletem jevilo jako vcelku slušné (stoupání do 2 m/s, s dostupy do 2000 m nad mořem), se ale v průběhu odpoledne netypicky spíše zhoršovalo. Dosahované rychlosti ve všech třídách proto nebyly tak vysoké. Vítězové tříd Club: Jan Šťastný a Klub: Pavel Trybenekr dosáhli kolem 76 km/ hod, vítěz třídy Kombi Radek Kučírek kolem 90 km/hod. To že se počasí nezlepšovalo, tak jak bývá v průběhu dne obvyklé, se dalo zpětně zdůvodnit i stáčením proudění ve výšce konvekce od jihozápadního na jižní proudění v průběhu odpoledne, což ukazovalo na transformaci vzduchové hmoty během odpoledne na teplejší a tím „línější“ vzduch s horšími dostupy, než to bylo ještě před odletem na trať. Celkově většina soutěžících doletěla, jen v třídě Kombi je z výsledků vidět, že ti co nedolétli, byli v podstatě jen junioři soutěžící s kluzáky třídy Standard (15 m rozpětí, bez profilové klapky) a takovýto typ počasí právě je nejvíce znevýhodňuje proti výkonnější konkurenci ve třídě (rozpětí 18 m nebo více a profilová klapka). Prostě „tu třístovku“ nestihli obletět. Kromě jedné výjimky ale navíc na trať odešli o 15 až 20 minut později, než zbytek soupeřů s výkonnějšími kluzáky. Vypadalo to i na jejich chybnou taktiku v tomto dni.

Obrázek: Start „kombíka“ z asfaltu na 08

Oblačné ráno na neděli 8.8. moc šancí neslibovalo.

Briefing byl už v 9:00 a byla vyhlášena příprava gridu od 10:15  pouze pro třídy Klub a Kombi, junioři měli volný den. Protože se počasí začalo transformoval do jakési letitelné podoby až okolo poledne a protože byl předpoklad poměrně krátkého termického okna před dalším odpoledním zastíněním vrstvou mraků, rozhodl ředitel soutěže o vyhlášení disciplíny jen pro třídu Klub PMRg a Kombíci „dostali volno“. Trať byla typu AAT na 2 hodiny, orientovaná téměř ve směru západ – východ, s „koulemi“ se středy v pořadí jejich obletu: hrad Svojanov, Šumvald jižně Šumperku, Telecí západně Poličky a poslední „naváděcí“ východně našeho letiště. Předesílám, že v takovémto počasí by normálně (při aeroklubovém provozu) asi těžko někdo z LKMK uvažoval o přeletu. Ale nakonec ti, co se při disciplíně „nezakecali“ u východního „prostoru Šumvald“ a před tím předčasně „neupadli“ v prostoru u Lanškrouna, tak měli šanci na dolet pod zatahující se oblohou. Disciplínu dolétlo 7 pilotů a rychlostí skoro 87 km/hod zvítězila Hana Trešlová. Na soutěži bývá ilustrováno to, že někdy jde létat přelety i v počasí zdánlivě beznadějném.

Obrázek: Tak holky zapnout a vzlet!

Obrázek: Nic moc dostupy, ale na platnou disciplínu „to dalo“

V pondělí ráno 9.8. bylo naopak vše jasné.

Vyhlášené tratě RACING přes 4 pevné otočky byly pro všechny třídy „natahány“ zhruba v sektoru západ až jih od LKMK a měly délky asi 195, 234 a 279 km (od juniorů po Kombi). Vítězi tříd Club a Klub dosáhli průměru okolo 80 km/hod, u Kombíků asi 95 km/hod. Juniory vyhrál: Lukáš Kříž, Klub: Pavel Jiránek, Kombi: Radek Kučírek. Počasí sice „nelámalo křídla“, ale vcelku stabilně vydrželo fungovat po potřebnou dobu.

Obrázek: Grid na 26

V úterý 10.8. však počasí nabídlo další variantu toho, jak dokázalo znejistit předpovědi.

Ráno se „laicky“ zdálo, že bude možné zorganizovat letový den pro všechny 3 třídy. Informace z meteocenter však zjevně tak optimistické nebyly. Proto třídy Club a Klub dostali volno a disciplína byla vyhlášena jen pro třídu Kombi. Nejistota v předpovědi a možném vývoji počasí, nebo „těsně nadlimitně krátký“ využitelný interval bývá často dobrým a hlavním důvodem pro vyhlášení disciplíny typu AAT (let přes oblasti), tady konkrétně s časem na 2 hodiny. Ta dává větší šance pilotům ulétnout celý přelet až do cíle, nebo alespoň ulétnout v dostatečném počtu letů vzdálenosti překračující ty minimální, aby bylo možné letovou disciplínu bodovat. Vyhlášení úlohy typu RACING může znamenat „zaříznutí“ možné bodovatelné disciplíny, protože nutí piloty letět do fixních bodů a míst, přes které už se třeba kvůli počasí nedá proletět. A tam pak (a někdy zcela zbytečně), „skončí pokus o disciplínu“. Kombi třída měla tedy za úkol trať AAT na 2 hod., vytyčenou 4 „koulemi“, zhruba vytyčující prostor letu na jihozápad a na sever od LKMK. Tak jako obvykle, byl prostor letů volen v oblasti s předpokládaným nejlepším počasím. Kombíci svoji úlohu zvládli kromě 2 pilotů všichni, kteří letěli. Vítězem byl Tomáš Rendla s rychlostí přes 112 km/hod. Stihli to naštěstí včas, před pozdně odpolední bouřkou, která přes letiště „projela“ doprovázená rámusem krup velikosti, jaké jsem ještě nezažil (taky že způsobily nějaké škody).

Obrázek: A je to doma

Středa 11.8.

Opět počasí, které (pravděpodobně) nabízelo splnění disciplíny pro všechny soutěžní třídy. Ale opět s riziky lokálních zaclonění terénu, která mohla i zkrátit letový interval v pozdějším odpoledni. „Karty“ (úlohy) byly rozdány takto: všechny třídy měly úlohy AAT, Club a Klub s časem 2,5 hod. a to přes 3 oblasti, Kombi s časem 2,25 hod. přes 4 oblasti. Pro všechny třídy bylo „létání“ rozprostřeno „na všechny strany“ kolem LKMK. Starty byly zahájeny v 12:00 hod. Nad Českomoravskou vysočinou opět vznikla komplikace s rozsáhlejším zastíněním terénu v kombinaci s čerstvým západním větrem. Za cenu ztrát na rychlosti se to ale dalo za letu řešit. Juniorskou třídu Club vyhrál rychlostí asi 72 km/hod. Tomáš Moravec, třídu Klub Pavel Trybenekr rychlostí asi 80 a Kombíky Tomáš Rendla rychlostí přes 106 km/hod.

Obrázek: Jako po invazi

Čtvrtek 12.8.

Předpověď počasí se zdála vcelku dobrá, vítr západní, na výstupu s dostačující zádržnou vrstvou. Vývoj mohlo zkomplikovat pozdější odpolední zastiňování letového prostoru vrstvou cirovité oblačnosti. Zřejmě proto znovu úlohy typu AAT, s určeným časem 2,5 hod. pro všechny soutěžní třídy. Vypsané tratě nám dávaly „k dispozici“ prostory nad Drahanskou a Českomoravskou vysočinou, na východě až k Nízkému Jeseníku. Starty začaly ve 12:00. Nakonec „vzduch fungoval“ vcelku dobře a při štěstí se dařilo letět i po silnějších stoupáních, někde i „po řádkách“. Starty začaly ve 12:00. Denními vítězi se u juniorské třídy Club stal Jan Šťastný, v třídě Klub Martin Štěpánek, oba rychlostí okolo 90 km/hod. Kombi třídu vyhrál Tomáš Rendla rychlostí asi 124 km/hod.

Obrázek: Inspekce „z týlu“ (Autorka: Yvona Myslivcová)

V pátek 13.8. byla „na pořadu“ poslední disciplína.

Všechny třídy dostaly za úkol tratě typu RACING přes 4 – 5 OB okolo letiště s délkami tratí asi 179, 201 a 223 km pro třídy Club, Klub a Kombi. Vývoj počasí se před vzlety zdál celkem příznivý. Západně letiště (nad Hřebečským svahem) byly termické podmínky lepší, s dostupy do 2000 m nad mořem, než v údolí severně letiště a směrem k Lanškrounu. Počasí ale bylo leckde problematické a vyplatilo se „moc nebláznit“. Ve výsledku se polovině soutěžících v souhrnu všech tříd nepodařilo dolétnout, někteří z nich to při letu okolo LKMK zřejmě preventivně „zabalili“ a přistáli si doma u tranďáku. Ve třídě Kombi mi opět přišlo zvláštní, že junioři (létající s 15 m kluzáky bez klapek proti nejvýkonnějším klapkáčům s dlouhými křídly) znovu zvolili vyčkávací taktiku s odlety až těsně před, nebo skoro 15 min po 15:00 SEČ. Takový pozdní odlet o více než 15 až 30 minut po ostatních kluzácích (znatelně výkonnějších a tím i rychlejších) jejich soutěžní třídy jim citelně ukrojil z letového intervalu v ještě trochu slušnějším počasí, které později dost brzy sláblo. S problémy a časem asi 2x delším než vítězka (taky juniorka ale s klapkovým a „delším“ érem) dolétl jen jediný z ostatních juniorů, všichni 3 zbývající junioři v Kombi cíl už nestihli. Fyzika a matematika se těžko ošidí. Snad zkušenost pro příští soutěže. Vítězem třídy Club byl Jakub Malík rychlostí přes 58 km/hod., v Klubovce Martin Štěpánek rychlostí přes 77 km/hod. a ve třídě Kombi Michaela Rendlová rychlostí přes 108 km/hod. Poslední letový den skončil závěrečným večírkem s nabídkou pochutin, připravenou pořadatelem soutěže. Přitom „publikum“ probíralo vše možné, ale zážitky především z létání, kterého jsme si nakonec letos v Moravské Třebové užili více, než bývalo u nás obvyklé, zcela jistě v diskuzích nechyběly.

Obrázek: A za chvíli už musíš sám J (Autorka: Yvona Myslivcová)

V sobotu 14.8. dopoledne proběhlo slavnostní vyhlášení celkových výsledků

všech tříd obou soutěží PMČRj 2021 a PMRG 2021.  Celkovým vítězem juniorské třídy Club se stal Jan Šťastný z aeroklubu Medlánky. V soutěži PMRG ve třídě Klub  zvítězil Jan Louda z aeroklubu Mladá Boleslav a ve třídě Kombi Tomáš Rendla z Aeroklubu Zbraslavice. Též byl vyhlášen vítěz kategorie juniorů, kterých 5 „hostovalo“ v třídě Kombi. Nejlepším juniorem ve třídě Kombi se stala Michaela Rendlová z aeroklubu Toužim, v celkovém pořadí třídy byla 4. ze 13 soutěžících.

Obrázek: Stupně vítězů třídy Klub PMRG

Obrázek: Stupně vítězů třídy Klub PMRG

Obrázek: Stupně vítězů třídy Klub PMČRj

Obrázek: Stupně vítězů třídy Kombi PMČRj

Po krátkém zhodnocení soutěže, v níž bylo ulétnuto i přes komplikované počasí v jedné třídě 7 a ve dvou třídách 8 platných disciplín, poděkoval ředitel všem návštěvníkům za účast, pilotům za bezpečný provoz a létání a všem členům „obslužného“ personálu v dresu pořadatele za zabezpečení funkčnosti všech složek organizátora soutěže. Následovalo oficiální ukončení soutěží PMČRj 2021 a PMRG 2021, které přesto, že počasí tu letos bylo komplikované a i pro nás „domorodce“ zvláštní a netypické, se nakonec vydařily. Tak zase někdy na LKMK…