Klub mladých letců je projekt, jehož cílem je rozvoj sportovně a branně technických dovedností a aktivit dětí a mládeže se zájmem o letecké sporty.

Činnost klubu podporují:

Pardubický kraj

Moravská Třebová

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura

První fází je modelářský kroužek, v kterém se děti seznamují s principy a zákonitostmi létání prostřednictvím stavby funkčních modelů házedel, kluzáků a letounů a jejich praktickému vypouštění – zalétání v rámci klubu nebo při účastí na soutěžících.

Druhá navazující a souběžná fáze, určená pro děti a mládež od cca 12-14 let, je zaměřená na praktický letecký výcvik, zakončený získáním průkazu způsobilosti pilota kluzáků, s navazujícím sportovním výcvikem za účelem účastí na juniorských a republikových sportovních soutěžích v bezmotorovém létání.

Činnost Klubu mladých letců je celoroční záležitost. Členové klubu se v zimních měsících věnují především teoretické přípravě, tj. osvojování znalostí stavby modelů a letadel,  technikou a taktikou letu, soutěžními řády a pravidly, údržbou letecké techniky a tělesnou přípravou. V letních měsících v závislosti na meteorologických podmínkách probíhá vlastní létání, ať už modelářské nebo výcvik na kluzácích, včetně účastí na soutěžích.

Děti a junioři, kteří se již věnují leteckému výcviku, provádějí výcvikovou činnost na cvičném kluzáku L23 Blaník v tzv. akreditovaném výcvikovém zařízení Aeroklubu, které je schváleno Úřadem pro civilní letectví.