STAŇ SE LETECKÝM MODELÁŘEM

Po úspěšném fungování letecko-modelářského kroužku v minulém roce a neméně úspěšném letním příměstském modelářském táboře chceme v letošním roce pokračovat.
Pokud má Vaše dítě o tuto činnost zájem, přijďte společně 21.9.2018 na letiště ve Starém Městě na informační schůzku.
KML_letak_web