Pilot ultrahelkých letadel

Posted in LŠ-Pilot Motorového kluzáku

ZÁKLADNÍ VÝCVIK:


Žák musí dosáhnout 15 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
Každý žák také potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen toto osvědčení vydávat.

Průběh kurzu:

 • Teorie

Osnova ULL obnáší celkem 45 hodin těchto odvětví: aerodynamika a mechanika letu, stavba a konstrukce letadel, letecké postupy UL 1, 2, 3, spojovací předpis, letecká navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje.

 • Praxe

Létá se podle osnovy LAA ČR. Každý stupeň je instruktorem ohodnocen na známku od 1 do 4. Při známce 1 a 2 může žák postoupit v lekci o stupeň výše, při známce 3 opakuje daný stupeň v osnově a při ohodnocení 4 je žák posunut o lekci zpět.

Závěr kurzu:

Je tehdy, pokud žák splní základní osnovu a instruktor uzná, že žák je zralý ke složení závěrečných zkoušek.
O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky přivolaný inspektor LAA ČR.
Pilotní průkaz pilota ULTRALEHKÝCH LETADEL vydává Letecká Amatérská Asociace (LAA). Pro každého pilota je vhodné být členem LAA. Opravňuje Vás k řízení ultralehkých letadel pro vlastní sportovní vyžítí. Pilotní průkaz ULL platí na všechny typy ultralehkých letadel dvoumístných a jednomístných.
Pokud již vlastníte nějaké pilotní oprávnění, můžete získat úlevu dle předpisu UL3ULL - HLAVA 13.

Soutěžní létání:

Letecká amatérská asociace (LAA) každoročně pořádá seriál několika soutěží v rámci Poháru Petra Tučka.
PPT je seriál několika soutěží pořádaný aerokluby s podporou svazu ultralehkého létání.
Soutěže se létají ve dvou kategoriích, sportovní (A) a rekreační (B).

Sportovní kategorie (A) je určena především pro reprezentanty nebo zkušené soutěžní piloty zatímco kategorie (B) je určena pro začínající soutěžní piloty.

Prakticky se obě kategorie liší zejména tolerancemi při vyhodnocení letu, například šíří bran, časovou tolerancí na branách, množstvím a obtížností fotografií, případně délkou tratě.

Více informací zde:

O čem to soutěžní létání  vlastně je:

 

:

Ultralehké létání - Odznaky Colibri

Posted in LŠ-Pilot Motorového kluzáku

FAI odznaky „Colibri“ jsou výkonnostní odznaky pro piloty ultralehkých letadel. Pravidla pro jejich získání vychází z mezinárodních pravidel FAI. Plnění podmínek pro získání jednotlivých odznaků by mělo znamenat nejen to, že si po úspěšném splnění pověsíme na zeď diplom a do klopy píchneme odznak. Především by mělo vést k získávání potřebných návyků a zkušeností s jiným létáním, než je klasické poletování „kolem komína“. Hlavně přesná přistání, která si při plnění podmínek piloti dopilují, mohou znamenat významnou pomoc – a to především psychologickou – při přistávání na neznámých místech nebo v případech nouzových přistání do omezených prostorů.

Přestože získání jednotlivých odznaků Colibri nemusí být nijak zvlášť komplikované, panuje mezi velkou částí pilotů opačný názor. Proto přináším informace, které by měly všem zájemcům cestu k získání „kolibříka“ usnadnit. Je pravda, že až do roku 2011 byly některé podmínky obtížněji splnitelné. Díky tomu, že LAA ČR vyvíjela úspěšně tlak na mezinárodním poli, se podařilo dosáhnout několika změn v pravidlech. Tyto změny by měly pro řadu pilotů získání odznaků značně zjednodušit, a to při zachování úrovně požadovaných dovedností. Nově je totiž možnost splnit podmínky odznaků absolvováním soutěží organizovaných sportovní komisí Svazu UL.

Existují čtyři „stupně“ odznaků: bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový. Může je získat kterýkoliv pilot, pokud řádně doloží splnění podmínek pro jeho dosažení a rozhodčí (pro zlatý odznak sportovní komise) splnění podmínek potvrdí. Udělení zlatého odznaku je evidováno celosvětově příslušnou odbornou komisí FAI. Diamantový odznak uděluje FAI na základě návrhů národních aeroklubů za mimořádné sportovní výkony nebo významný přínos pro létání. Diamantový odznak může být udělen držiteli alespoň stříbrného odznaku Colibri.

Všechny požadované lety musí být uskutečněny na letadle třídy R – rozumějte jakýkoliv „ultralajt“ s platným technickým průkazem a pojištěním. Pro získání odznaku není požadována sportovní licence. Splnění navigačních letů lze doložit záznamem zapisovače nebo pomocí svědků (potvrdí přistání) a rozhodčího, který potvrdí i splnění ostatních podmínek. Po dohodě je samozřejmě možno letový zapisovač zapůjčit. Všechny ostatní detaily nebo případné nejasnosti doporučuji konzultovat s rozhodčím, se kterým se dohodnete a který vám bude potvrzovat splnění jednotlivých úloh. A teď už ke konkrétním odznakům.

 • Bronzový odznak

Jeho získání by opravdu nemělo být problematické pro kohokoliv, kdo opravdu létá.

Podmínky pro získání bronzového odznaku Colibri:

 1. nalétáno nejméně 20 hodin a 50 přistání
 2. 3 přesná přistání do 10 m od daného bodu nebo 3 přesná přistání do přistávacího decku s motorem v chodu za nejméně 50 bodů během oficiální soutěže.
 3. 1 přesné přistání maximálně do 20 m od daného středu z výšky 300m (1000 ft) AGL s plně uzavřenou připustí, nebo 1 přesné přistání do přistávacího decku s vypnutým motorem za nejméně 50 bodů během oficiální soutěže.
 4. 2 navigační lety po trojúhelníkové trati o minimální délce dM x 1 (dM = vzdálenost odpovídající vzdálenosti, kterou letadlo uletí za jednu hodinu letu cestovní rychlostí), jeden s mezipřistáním v předem určeném místě, nebo účast a úspěšné dokončení 2 navigačních úloh letěných při oficiální soutěži. Lety absolvované mimo oficiální soutěž musí být sólové.
 •  Stříbrný odznak

To už je trošku komplikovanější, ale pořád ještě realizovatelné pro většinu aktivních pilotů.

Požadavky na stříbrný odznak Colibri:

 1. nalétáno minimálně 100 hodin a 200 přistání
 2. 2 lety do výšky 300 m (1000 ft ) nad zemí, zastavení motoru, zatáčka o 360o a přistání do 5m od daného bodu, nebo 2 přesná přistání do přistávacího decku s vypnutým motorem za nejméně 200 bodů během oficiální soutěže.
 3. 4 navigační lety o délce dM x 2 s jakýmkoliv předem deklarovaným mezipřistáním. Tratě mohou být přímé návratové (s jedním otočným bodem), nebo trojúhelníkové, nebo účast a úspěšné dokončení 4 navigačních úloh letěných v rámci oficiální soutěže. I zde musí být lety absolvované mimo oficiální soutěž sólové.
 •  Zlatý odznak

Ten je dosažitelný pro piloty, kteří se létání věnují intenzivně a zapojují se i do soutěží.

Požadavky na zlatý odznak Colibrii:

 1. nalétáno minimálně 300 hodin
 2. účast alespoň na dvou národních nebo FAI pořádaných soutěžích jako velitel letadla
 3. let na vzdálenost dM x 14 podle předem deklarovaného plánu během 7 po sobě následujících dnů. Trať musí obsahovat nejméně 3 kontrolní body, kde bude osvědčen jejich průlet nebo přistání. Pouze poslední přistání může být uskutečněno v místě prvního vzletu.

Získat nebo již být držitelem nejméně jedné z následujících položek:

 1. - kvalifikace instruktor
 2. - národní rekord na UL
 3. - účast na soutěži FAI první kategorie ve funkci velitele letadla (mezinárodní soutěž organizovaná FAI)

Lety musí být provedeny sólo s výjimkou letů letěných v rámci oficiální soutěže, pokud je uchazeč o odznak absolvoval ve funkci velitele letadla. Pouze lety pro splnění podmínek Zlatého odznaku mohou být letěny s dalším členem posádky.

Pokud vás láká vyzkoušet si, jestli dokážete létat srovnatelně s piloty, kteří již držiteli odznaků jsou nebo pokud se rozhodnete se tímto způsobem prostě jen zdokonalit v létání, budu nejen já, ale i ostatní rozhodčí připraveni vám pomoci. Pro případné další informace, nebo pokud budete potřebovat praktickou pomoc se získáváním „kolibříků“, můžete napsat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se můžete přímo obrátit na někoho z rozhodčích.

Přeji vám mnoho krásných zážitků nejen u létání a těším se, že se při plnění podmínek pro získání odznaků Colibri potkáme.

Michael Lacko

 

Poloha letiště

Letiště č.p. 220
569 32 Staré Město
GPS: N 49° 47' 48.718" | E 16° 41' 08.344"
ICAO:LKMK
RWY:08/26 L/R
FRQ:130.550
ELEV:1322 ft / 403 m

Navštivte nás

Facebook

Google+