Pilot ultrahelkých letadel

Posted in LŠ-Pilot Motorového kluzáku

ZÁKLADNÍ VÝCVIK:


Žák musí dosáhnout 15 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
Každý žák také potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen toto osvědčení vydávat.

Průběh kurzu:

  • Teorie

Osnova ULL obnáší celkem 45 hodin těchto odvětví: aerodynamika a mechanika letu, stavba a konstrukce letadel, letecké postupy UL 1, 2, 3, spojovací předpis, letecká navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje.

  • Praxe

Létá se podle osnovy LAA ČR. Každý stupeň je instruktorem ohodnocen na známku od 1 do 4. Při známce 1 a 2 může žák postoupit v lekci o stupeň výše, při známce 3 opakuje daný stupeň v osnově a při ohodnocení 4 je žák posunut o lekci zpět.

Závěr kurzu:

Je tehdy, pokud žák splní základní osnovu a instruktor uzná, že žák je zralý ke složení závěrečných zkoušek.
O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky přivolaný inspektor LAA ČR.
Pilotní průkaz pilota ULTRALEHKÝCH LETADEL vydává Letecká Amatérská Asociace (LAA). Pro každého pilota je vhodné být členem LAA. Opravňuje Vás k řízení ultralehkých letadel pro vlastní sportovní vyžítí. Pilotní průkaz ULL platí na všechny typy ultralehkých letadel dvoumístných a jednomístných.
Pokud již vlastníte nějaké pilotní oprávnění, můžete získat úlevu dle předpisu UL3ULL - HLAVA 13.

Soutěžní létání:

Letecká amatérská asociace (LAA) každoročně pořádá seriál několika soutěží v rámci Poháru Petra Tučka.
PPT je seriál několika soutěží pořádaný aerokluby s podporou svazu ultralehkého létání.
Soutěže se létají ve dvou kategoriích, sportovní (A) a rekreační (B).

Sportovní kategorie (A) je určena především pro reprezentanty nebo zkušené soutěžní piloty zatímco kategorie (B) je určena pro začínající soutěžní piloty.

Prakticky se obě kategorie liší zejména tolerancemi při vyhodnocení letu, například šíří bran, časovou tolerancí na branách, množstvím a obtížností fotografií, případně délkou tratě.

Více informací zde:

O čem to soutěžní létání  vlastně je:

 

:

Poloha letiště

Letiště č.p. 220
569 32 Staré Město
GPS: N 49° 47' 48.718" | E 16° 41' 08.344"
ICAO:LKMK
RWY:08/26 L/R
FRQ:130.550
ELEV:1322 ft / 403 m

Navštivte nás

Facebook

Google+