Pilot kluzáku (GLD)


Po základním výcviku a získání pilotního průkazu pilot pokračuje tzv. pokračovacím výcvikem pod dohledem instruktora, což je vlastně úvod do jeho sportovního létání. Cílem pokračovacího výcviku je naučit pilota, aby uměl využívat počasí pro létání v termických stoupavých proudech. To je základem pro samostatný let větroně. Při vhodném počasí lze takto vykonávat mnohahodinové lety bez jakéhokoliv pohonu.

Pokračovací výcvik je ukončen splněním tří podmínek tzv. "stříbrného C":

1. samostatný let trvající nejméně 5 hodin

2. převýšení, tj. získání výšky o více než 1000 m větší, než předchozí nejmenší výška při volném letu kluzáku

3. samostatný let na trati, jejíž vzdálenost je větší než 50 km

Sportovní výcvik navazuje na pokračovací výcvik. Zde pilot především při samostatných letech zdokonaluje a prohlubuje své znalosti a praktické schopnosti získané dosavadní leteckou činností. Každý má prostor pro zvyšování své sportovní výkonnosti. Sportovní výkonnost pilota se projevuje v úspěšnosti plnění mimoletištních letů (přeletů). Hodnotí se jejich délka (100, 200, .500 i více kilometrů) a dosažená průměrná cestovní rychlost na těchto tratích (50, 70, 100 i více km/hod.).

Tyto výkony závisí na více okolnostech, především však na:

-pilotových schopnostech
-počasí v daný den
-vhodné volbě délky a trati letu (musí být určená před letem)
-výkonnosti kluzáku, kterým pilot poletí


Během sportovního výcviku se pilot přeškoluje na další (výkonnější) typy větroňů.

Je možné se zúčastňovat různých plachtařských soutěží v rámci ČR; soutěží se v podstatě v co nejrychlejším proletění stanovených tratí (denní výsledek je každému obodován), celkový výsledek je dán celkovým součtem bodů každého pilota za celé soutěžní období (trvá zpravidla 10 až 14 dní) . Soutěže mají různou sportovní úroveň. Od tzv. "klubových" až po Plachtařské mistrovství ČR, kde piloti mohou poměřit svou výkonnost i s reprezentanty ČR v plachtění, nebo s piloty ze zahraničí. Na soutěže nižší úrovně se lze přihlásit "volně", soutěže nejvyšší úrovně jsou obsazovány piloty podle nominačních kritérií - jsou postupové. Naši piloti se i nejvyšších republikových soutěží pravidelně zúčastňují.

 

Poloha letiště

Letiště č.p. 220
569 32 Staré Město
GPS: N 49° 47' 48.718" | E 16° 41' 08.344"
ICAO:LKMK
RWY:08/26 L/R
FRQ:130.550
ELEV:1322 ft / 403 m

Navštivte nás

Facebook

Google+